.

foto av Kristina fotograf Janne Rentola

Undervisning

Jag har en omfattande undervisningserfarenhet och har undervisat även utomlands, vid universitet i Polen, Slovakien och Norge.
Jag har under åren 1992–2010 undervisat som tf. lektor, assistent och timlärare i finlandssvensk litteratur, nordisk litteratur och litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Under denna period har jag utbildat studenter på alla nivåer, i grund-, ämnes- och fördjupade studier såväl som doktorander. Min undervisningserfarenhet är bred: den omfattar obligatoriska metod- och teorikurser, litteraturhistoriska kurser, proseminarier och frivilliga specialkurser, t.ex. ”Genre” (1997), ”Perspektiv på parodi, ironi och metafiktivitet” (2004) och ”Kurs i Pierre Bourdieus litteratursociologi” (2008). Den svenska litteraturen i Finland har jag undervisat när jag arbetat som tf. lektor i finlandssvensk litteratur (1996–1998) samt som tf. universitetslektor i nordisk litteratur (2010, 2006, 1996–1998).

Vidare har jag arbetat som timlärare vid ämnet Litteraturvetenskap och Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi och vid Inhemsk litteratur, Helsingfors universitet. Jag har undervisat kurser om den finlandssvenska litteraturen på svenska och finska utomlands (Polen och Slovakien, 2003, 2005) och 2008 höll jag en kurs i litteraturteori och -analys vid Universitetet i Tromsø, Norge. Utöver detta var jag 1997–1999 ansvarig lärare och tentator för feministisk litteraturforskning åren vid Kristina-institutet vid Helsingfors universitet.

Gruppen, som bedömde mitt undervisningsprov för docenturen i nordisk litteratur 26.9.2007 ansåg att ”Undervisningsprovet vittnade om en erfaren lärare: undervisningen var på rätt nivå och Malmio skapade en ledig atmosfär i klassen genom att ha god kontakt med publiken. Vi anser att undervisningsprovet höll en mycket god nivå.”

Jag ger här några exempel på responsen jag fick kursen Introduktion i Pierre Bourdieus teori om det litterära fältet (Åbo Akademi 2008):

”Kristina Malmio har varit en utmärkt föreläsare som tar studerandena på allvar. Malmio är bra på att förklara svåra resonemang och göra dem mer nåbara.”

”Bra upplägg, begripliga exempel, bra stämning, definitivt en känsla av att man kunde fråga vad som helst och att vi inte förväntades kunna mer än vi gjorde, men inte heller underskattades. Personligen tycker jag, att du, Kristina, kan göra det mest komplicerade begripligt och jag uppskattar verkligen dina föreläsningsmetoder och kunskaper.”