.

foto av KristinaValokuvaaja Janne Rentola

Opetustehtävät

Olen 26.9.2007 antanut dosentuuriin liittyvän opetusnäytteen (Pohjoismainen kirjallisuus, Helsingin yliopisto). Arviointilautakunnan mukaan opetusnäytteeni oli hyvin jäsennelty ja oikealla tasolla. Loin luokkaan rentoutuneen ilmapiirin ja sain hyvän kontaktin yleisöön.

Minulla on pitkäaikainen ja laaja-alainen kokemus kirjallisuuden opetuksesta yliopistossa. Olen työskennellyt sekä Åbo Akademissa että Helsingin yliopistossa lehtorina, yliopistonlehtorina, assistenttina ja tuntiopettajana usean vuoden ajan. Tänä aikana olen opettanut sekä perus-, aine- että syventäviin opintoihin kuuluvia kursseja. Olen pitänyt metodi- ja teoriakursseja, Suomen kirjallisuushistoriaan liittyviä kursseja sekä tiettyyn kirjallisuudentutkimuksen aiheeseen tai alueeseen keskittyneitä kursseja kuten ”Genre” (1997), ”Näkökulmia parodiaan, ironiaan ja metafiktioihin” (2004) ja ”Populaarikirjallisuus ja populaarikirjallisuuden tutkimus” (2006).

Olen opettanut myös ulkomailla. Olen vetänyt suomenruotsalaisen kirjallisuuden kursseja ja luentoja suomeksi ja ruotsiksi Cimo/Ukanin lähettämänä opettajana Puolassa (2003) ja Slovakiassa (2005) sekä opettanut kirjallisuudenteoriaa ja Suomen kirjallisuutta Norjassa (2008).

Saamani palaute on voittopuolisesti ollut positiivista. Tässä muutamia esimerkkejä (Kurssi Introduktion i Pierre Bourdieus teori om det litterära fältet, Litteraturvetenskap-oppiaine, Åbo Akademi, syyslukukausi 2008, käännökset KM):

”Kristina Malmio on ollut erinomainen luennoitsija, joka ottaa opiskelijat tosissaan. Malmio osaa selittää vaikeat asiat ja tehdä niistä mahdollisia käyttää. […] Hyvä tasapaino teorian ja käytännön välillä, hyviä harjoitustehtäviä.”

”Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sinä, Kristina, onnistut tekemään monimutkaisista asioista ymmärrettäviä ja arvostan opetusmenetelmiäsi ja tietojasi.”

”Keskustelut tällä kurssilla sujuivat todella hyvin, monet ajatukset tulivat käsittelyiksi.”