.

kansikuva

A Monografiat

A1 Tieteelliset monografiat ja väitöskirja

Väitöskirja Ett skrattretande (för)fall. Teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen. Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur, nr 14, Helsingfors universitet, Helsingfors 2005. Kirja löytyy myös osoitteesta http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/pohjo/vk/malmio/

A3 Tieteelliset monografiat ja osat sarjoissa jotka olen toimittanut

Bloch, butch, Bertel. Kontextuella litteraturstudier, toim. Michel Ekman ja Kristina Malmio, Helsingfors universitet/Åbo Akademi 2009.

Det öppna rummet. Festskrift till Merete Mazzarella den 4 februari 2005. Toim. Anna Biström, Pia Forssell, Holger LilIqvist, Ami Londen, Kristina Malmio ja Rita Paqvalen,
Söderströms förlag, Helsinki 2005.