.

foto av Kristina

Kristina Malmio, kirjallisuudentutkija

Tutkimukseni keskittyy kirjallisuussosiologiaan ja kirjallisuusteoriaan sekä suomenruotsalaiseen ja suomalaiseen kirjallisuuteen. Olen aikaisemmin tutkinut parodiaa, ironiaa ja metafiktioita populaarikirjallisuudessa. Olen kiinnostunut myös feministisestä kirjallisuudentutkimuksesta.

Tohtorinväitöskirjassani (2005) tarkastelin metafiktiiviä piirteitä suomenruotsalaisessa ja suomalaisessa populaarikirjallisuudessa 1910- ja 1920-luvuilla. Svenska litteratursällskapet i Finland palkitsi väitöskirjani.

Vuodesta 2007 olen ollut pohjoismaisen kirjallisuuden dosentti Helsingin yliopistossa ja tällä hetkellä työskentelen pohjoismaisen kirjallisuuden vt. yliopistonlehtorina. Vuosina 2007–2009 olin postdoc-tutkijana Svenska litteratursällskapetin rahoittamassa kirjallisuustieteellisessä projektissa Tidig finlandssvensk litteratur: program och praktik. Projektiin osallistui tutkijoita sekä Åbo Akademista että Helsingin yliopistosta. Ennen väitöstä työskentelin assistenttina ja pohjoismaisen kirjallisuuden vt. yliopistonlehtorina. Olen toiminut myös tieteellisten projektien ja käsikirjoitusten arvioijana ja ohjaan paraikaa kahta väitöskirjaa.

Linkki tutkija sivuilleni Helsingin Yliopistolla Tuhat-tutkimustietojärjestelmä