.

-2011kuva promootiostavalokuvaaja Jakke Nikkarinen

Ansioluettelo

Koulutus ja tutkinnot

2005 Filosofian tohtori, Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto. Väitöskirja: Ett skrattretande (för) fall. Teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen.

1995 Filosofian lisensiaatti, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.
Lisensiaattityö: En pikara i det romantiska landskapet. Kritiska betraktelser över feministisk forskning i den romantiska genren utgående från fem verk av Hilja Valtonen.

1992 Filosofian kandidaatti, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Pro gradu: Lilja av stål. Kaari Utrio och den romantiska genrens regler.

Dosentuuri

2007 Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto.

Tieteelliset palkinnot

Ingrid, Margit ja Henrik Höijerin rahaston palkinto (Svenska litteratursällskapet i Finland) 5.2.2006 väitöskirjasta Ett skrattretande (för)fall. Teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen. Palkintolautakunnan mukaan väitöskirja tarkastelee ”älykkäällä ja idearikkaalla tavalla itserefleksiivistä suomalaista ja suomenruotsalaista populaarikirjallisuutta 1900-luvun alun vuosikymmeninä. Työn poikkitieteellisyys, erilainen aineistonvalinta ja diskursiivinen lähestymistapa avaavat elegantilla tavalla teitä uudenlaiseen tutkimukseen.”

Nykyinen työsuhde

2010-2011, Vt. yliopistonlehtori, avdelningen för nordisk litteratur, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Helsingin yliopisto.

Aikaisemmat työsuhteet (tärkeimmät)

2007–2009 Tutkija projektissa Tidig finlandssvensk litteratur: program och praktik, Svenska litteratursällskapet i Finland/Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi.

2006 Vt. yliopistonlehtori, avdelningen för nordisk litteratur, Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto.

1999–2006 Assistentti, avdelningen för nordisk litteratur, Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto.

1996–1998 Vt. suomenruotsalaisen kirjallisuuden lehtori, avdelningen för nordisk litteratur, Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto.

1996 Vt. kirjallisuustieteen lehtori, Litteraturvetenskapliga institutio­nen vid Åbo Akademi.

1993–1996 Tutkija, Svenska litteratursällskapet i Finland.

1992 Tutkija, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.

ylös

Ohjattavat väitöskirjat

2009- FM Hanna Lahdenperä, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. (”Spår av den postmoderna hjältinnan i Monika Fagerholms Diva”.)
2007- FM Anna Biström, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. (”Tilltal och adressivitet i Eva Dahlgrens rocktexter”.)

Asiantuntijatehtävät

2009, 2010 Helsingin yliopiston asiantuntijapoolin jäsen.

2006, 2009, 2010
Referee, Kirjallisuudentutkimuksen aikakausilehti Avain ja Kulttuurintutkimuslehti.

2006, 2007, 2008
Lisensiaatintutkimusten tarkastaja ja opponentti, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa.

2008−2010 Finsk Tidskriftin toimituskunnan jäsen.

2007 Tieteellisen käsikirjoituksen tarkastaja, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2006 Apurahahakemusten arvioija.

2002–2004 Studia Fennica Litterarian toimituskunnan jäsen.

1996–2010 Olen toiminut useiden pro gradu-töiden ohjaajana ja tarkastajana vuosien 1996–2010 aikana sekä Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademissa että Helsingin yliopiston Avdelningen för nordisk litteratur-laitoksella.

Tärkeimmät vierailut ulkomailla

2008 Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskelustipendi arkistotyöskentelyä varten, Kungliga biblioteket, Tukholma, Ruotsi.

2008 Vieraileva opettaja Finsk og kvensk-laitoksella, Institutt for kultur og literatur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, Norja.

2005 Vieraileva opettaja Katedra madarského jazyka a literatúry-laitoksella, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia. Cimo/Ukanin järjestämä opetusvierailu.

2003 Vieraileva opettaja Katedra Skandynawistyki i Baltologii-laitoksella, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Puola. Cimo/Ukanin järjestämä opetusvierailu.

Tärkeimmät kirjallisuuteen liittyvät muut tehtävät

2010- Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon Suomen raadin vakituinen jäsen.
2009 Svenska Ylen kirjallisuuspalkinnon voittajan valitsija. 

2009 Porvoon kaupungin ja Uusimaa-lehden Runeberg-kirjallisuuspalkinnon loppuraadin jäsen.

2008–2009 Kirjallisuusarvosteluita Helsingin Sanomissa.
2004–2008 Kirjallisuusarvosteluita Hufvudstadsbladetissa.

2006- Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon Suomen raadin varajäsen.

2000–2002 TV l:n kirjallisuusohjelman Kirja A & Ö:n toimittaja ja keskustelija.

ylös