.

bokpärm

Publikationer

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar i bland annat Scandinavian Studies, Edda. Scandinavian Journal of Literary Research, Tidskrift för litteraturvetenskap, Historiska och litteraturhistoriska studier, Kirjallisuudentutkimuksen aikakausilehti Avain och i vetenskapliga antologier. Jag har redigerat ett antal böcker av vilka kan nämnas Bloch, butch, Bertel. Kontextuella litteraturstudier, tillsammans med Michel Ekman (Helsingfors universitet/Åbo Akademi, Åbo 2009) och Det öppna rummet. Festskrift till Merete Mazzarella den 4 februari 2005 (tillsammans medAnna Biström, Pia Forssell, Holger LilIqvist, Anne-Marie Londen och Rita Paqvalén, Söderströms förlag 2005).

Min senaste publikation är – Jo. – Nej.  Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”, en antologi som är tänkt att användas i undervisningen på kurser i textanalys och metoder. Den utkom under 2010 och publicerades av Helsingfors universitet.

För tillfället har jag ett redigeringsuppdrag under arbete, en bok om finländska författares mångspråkighet tillsammans med FD Heidi Grönstrand, Åbo universitet. Den planeras utkomma hösten 2011. Vidare arbetar jag på en monografi om olika former av maktutövning det finlandssvenska litterära fältet på 1910- och 20-talen med utgångspunkt i Jarl Hemmer och Elmer Diktonius författarskap.

Under åren 2004-2009 har jag publicerat litteraturkritik i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat och är ordinarie medlem i den finländska priskommittén för Nordiska rådets litteraturpris.

 

Länk till doktorsavhandling http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2593-X