.

pärmbild till kristinas avhandling

A Monografier

A1 Vetenskapliga monografier och doktorsavhandling

Ett skrattretande (för)fall. Teatraliskt metaspråk, förströelselitteratur och den bildade klassen i Finland på 1910- och 1920-talen. Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur, nr 14, Helsingfors universitet, Helsingfors 2005. Avhandlingen är även tillgänglig i elektronisk form, http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/pohjo/vk/malmio/ (Doktorsavhandling)

Hymner och hånskratt. Jarl Hemmer, Elmer Diktonius och produktionen av verkens och författarnas sociala värde på det finlandssvenska litterära fältet på 1910- och 20-talen. (Manuskript)

 

A3 Vetenskapliga monografier och delar i serier som vederbörande har redigerat eller översatt

Michel Ekman och Kristina Malmio (red.), Bloch, butch, Bertel. Kontextuella litteraturstudier, Helsingfors universitet/Åbo Akademi, Åbo 2009.

Anna Biström, Pia Forssell, Holger Lillqvist, Anne-Marie Londen, Kristina Malmio & Rita Paqvalén (red.), Det öppna rummet. Festskrift till Merete Mazzarella den 4 februari 2005. Söderströms förlag, Helsingfors 2005.