.

Bloch, Buch och bertel pärmbild

C Läromedel

(Publikation jag redigerat) Jo. – Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur nr 22, red. Kristina Malmio, Helsingfors 2010.

(Artiklar jag har i den) ”Naturens ordning? Ett feministiskt perspektiv på ’Även dina kameler’”. Jo. – Nej. metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur nr 22, red. Kristina Malmio, Helsingfors 2010.

”Inledning. Några ord om teori och metod, analys och tolkning.” Jo. – Nej. metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur nr 22, red. Kristina Malmio, Helsingfors 2010.

”Litteraturpedagogik i praktiken: en analys av Solveig von Schoultz’ ’Även dina kameler’ ”, Michel Ekman, Julia Tidigs & Clas Zilliacus (red.), Medvandrare. Festskrift till Roger Holmström, Åbo Akademis förlag, Åbo 2008, s. 192–208.

”Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus. Feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus.” Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen & Risto Turunen (toim.), Kirjallisten tekstien sosiologiaa, Joensuun yliopisto 2010 (Manusskriptet har godtagits av redaktörerna).