.

foto från trädgården

Kontaktuppgifter

Kristina Malmio, docent
Gropvägen 15a
00730 Helsingfors
gsm 045-1133133
kristina.malmio(ät)helsinki.fi